Dysza do wycinania korzeni z nożem

Dysza rotacyjna DR Ø150 – Ø200

Dysza rotacyjna do wycinania korzeni wykonana jest jako turbinka napędzana strumieniem wody, wypływającym z dyszy prowadzącej. Strumień wody atakuje skośnie nacięte łopatki turbinki, powodując jej obrót. Do turbinki przymocowane są łańcuchy lub noże tnące. Dysza jest używana do wycinania korzeni oraz usuwania osadów wapiennych i tłuszczowych w przykanalikach i przewodach o średnicach 150 i 200 mm. Posiada bardzo dużą prędkość obrotową elementów tnących i wymaga fachowej obsługi.