Dysza do wycinania korzeni obrotowa

Dysza łańcuchowa do wycinania korzeni DŁ Ø200 – Ø350

Dysza łańcuchowa do wycinania korzeni wykonana jest jako obrotowa głowica, umieszczona na płozach prowadzących. Do głowicy przymocowane są łańcuchy tnące, które obracają się razem z nią. Długość łańcuchów tnących dobiera się w zależności od średnicy czyszczonego kanału. Zakres stosowania zależy od rozstawu płóz prowadzących i wynosi od 200 do 350 mm.