maszyna do usuwania betonu z kanalizacji

Oferujemy usługę usuwanie betonu z kanalizacji metodą bezwykopową.

Nierzadko spotykamy się z problemem braku przepływu sieci kanalizacyjnej spowodowanym zaleganiem w rurach betonu. Podczas prac budowlanych lub remontowych zdarzają się wypadki wlania popłuczyn lub zaprawy betonowej do rur kanalizacyjnych. Skutkuje to powstawaniem w rurociągach bardzo trudnych do usunięcia złogów betonu. W rezultacie kanalizacja pozostaje niesprawna, dochodzi do tworzenia się zatorów oraz uszkodzeń rur.

Rozwiązaniem opisanego problemu są specjalistyczne maszyny służące do usuwania betonu oraz innych ciężkich osadów mineralnych z przewodów kanalizacyjnych.

Do sieci wewnętrznych, podposadzkowych  w budynkach używamy maszyny Mini Cleaner obejmującej zakresem pracy kanały o średnicach od DN32 do DN150.

Do sieci zewnętrznych, tak zwanych „ciągów głównych” kanalizacji używamy maszyny MaxiMiller obejmującej zakresem pracy kanały o średnicach od DN70 do DN300.

Napędzane do bardzo szybkich obrotów (niemal 3000 obr/min) końcówki tnące umożliwiają usuwanie korzeni, kamieni oraz otwieranie nawet całkowicie zabetonowanych kanałów.

Oferowaną usługę prowadzimy metodą bezwykopową. Praca urządzeniem odbywa się bezinwazyjnie w stosunku do infrastruktury naziemnej. W związku z tym inwestor zwolniony jest z konieczności zrywania posadzek, asfaltu, chodników czy innych zabudowań znajdujących się bezpośrednio nad newralgicznym kanałem. Usuwanie betonu z kanalizacji staje się możliwe bez dodatkowych prac ziemnych.

Prace prowadzą doświadczeni operatorzy, co gwarantuje odpowiednią jakość usługi. Ponadto kamery inspekcyjne dokumentują postępy dokonanych prac.