Firma „MAL-WOD” organizuje szkolenie dla operatorów samochodów specjalistycznych WUKO w zakresie:

– obsługa, eksploatacja oraz bezpieczeństwo pracy urządzeń specjalnych na podwoziach samochodowych, przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej. Zabudów z zastosowaniem wysokociśnieniowego układu wodnego oraz podciśnieniowego (próżniowego) układu do wyciągania nieczystości.

Obsługa w/w samochodów specjalnych, ze względów wynikających z zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników (wysokie ciśnienie w układach wodnych i hydraulicznych), wymaga posiadania uprawnień do pracy tymi urządzeniami.

Uprawnienia te można uzyskać po odbyciu kursu szkoleniowego, organizowanego przez firmę MAL-WOD.
Wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne prowadzi inż. Zygmunt Słomkowski posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu szkoleń. Posiadający Certyfikat wydany przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz ukończony kurs inspektora BHP i p.poż.

Szkolenie operatorów WUKO kończy się zaliczeniem egzaminu z teorii i praktyki. Następnie wystawiamy imienne zaświadczenie upoważniające do obsługi i eksploatacji danego typu samochodu specjalistycznego.

Szkolenia ogólnopolskie odbywają się dwa razy każdego roku. Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie w komfortowym hotelu. Zajęcia teoretyczne odbywają się w przestronnej sali konferencyjnej. Szkolenie praktyczne przeprowadzamy na przygotowanym samochodzie ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji.

Organizowane przez nas szkolenia mogą odbywać się także w siedzibie Państwa firmy.

Koszt uzależniony jest od liczby uczestników i miejsca szkolenia, w dogodnym dla Państwa terminie.

Wszelkie zapytania i zgłoszenia uczestników prosimy kierować do firmy MAL-WOD Łódź.

Koordynatorzy szkoleń:
Katarzyna Maliszewska tel/fax 0-42 657-82-22 lub 0-512-370-254
Michał Papierski 509 010 148

Sprawy merytoryczne:
inż. Zygmunt Słomkowski

Szkolenie WUKO - zajęcia praktyczne
Szkolenie WUKO - czyszczenie kanalizacji