Firma „MAL-WOD” organizuje szkolenia dla operatorów samochodów specjalistycznych w zakresie:

– obsługa, eksploatacja oraz bezpieczeństwo pracy – urządzeń specjalnych na podwoziach samochodowych, przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem wysokociśnieniowego układu wodnego oraz podciśnieniowego (próżniowego) układu do wyciągania nieczystości;

Obsługa w/w samochodów specjalnych, ze względów wynikających z zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników (wysokie ciśnienie w układach wodnych i hydraulicznych), wymaga posiadania uprawnień do pracy tymi urządzeniami.

Uprawnienia te można uzyskać po odbyciu kursu szkoleniowego, organizowanego przez firmę MAL-WOD.
Wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne prowadzi inż. Zygmunt Słomkowski posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu szkoleń, posiadający Certyfikat wydany przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz ukończony kurs inspektora BHP i p.poż.

Po odbyciu szkolenia, zaliczeniu egzaminu z teorii i praktyki, zostanie wydane imienne zaświadczenie upoważniające do obsługi i eksploatacji danego typu samochodu specjalistycznego.

Szkolenia ogólnopolskie odbywają się dwa razy każdego roku.

Organizowane przez nas szkolenia mogą odbywać się także w siedzibie Państwa firmy.
Koszt uzależniony jest od liczby uczestników i miejsca, w dogodnym dla Państwa terminie.

Wszelkie zapytania i zgłoszenia uczestników prosimy kierować do firmy MAL-WOD Łódź.

Koordynatorzy szkoleń:
Katarzyna Maliszewska tel/fax 0-42 657-82-22 lub 0-512-370-254
Michał Papierski 509 010 148

Sprawy merytoryczne:
inż. Zygmunt Słomkowski