Bębny kablowe

Dokładny licznik metrów

Kiedy kabel jest wpychany, bęben rejestruje pokryty dystans, który wyświetlany jest na ekranie jednostki sterującej. Za pomocą oprogramowania pozycja może zostać wyzerowana lub zmieniona na dowolną wartość.

Idealne dopasowanie

Dostępne są różne typy bębnów kablowych. Kable różnią się długościami oraz średnicami, tak by zapewniać najlepszy możliwy zasięg inspekcji, bez utraty możliwości zgięcia przy pokonywaniu łuków. Poza kamerą K-28 HD, wszystkie kamery oraz kable można dowolnie łączyć.

Zabezpieczenie

Wbudowany hamulec wolnego koła zabezpiecza kabel przed samorozwijaniem. Moc hamulca może być dowolnie regulowana.

Proste połączenie

Bęben mocowany jest na jednostce za pomocą haka oraz podpinany pojedynczą wtyczką.